RRQR-bestuur

De volgende personen hebben zitting in het bestuur:

Preses

F.C. (Rens) de Ronde, preses@rrqr.nl

Fiscus

C. (Cor) Burggraaf MSc, fiscus@rrqr.nl

Vice-ab actis

R.J. (Ruben) Koster MSc, vice-abactis@rrqr.nl

Ab actis

C.P.L.C. (Catharina) de Rooij-de Viet, abactis@rrqr.nl

Vice-preses

Vacature, vice-preses@rrqr.nl

Contact

Hieronder vindt u de contactgegevens van de RRQR.

Abactiaat der RRQR:
Fazantstraat 119B
3083 ZH Rotterdam

U kunt uw adreswijzigingen ook doorgeven via dit e-mailadres:
abactis@rrqr.nl