Lezing 2020

De RRQR organiseerde tot en met 2017 een jaarlijkse congresdag voor oud-leden. Sinds 2018 organiseren RRQR, C.S.F.R. en Wapenveld gezamenlijk de Civitaslezing: voor studenten, oud-leden en belangstellenden. Met dit jaar:

De lezing is van 3 november jongstleden is hieronder terug te kijken:

Ook in deze woelige tijden organiseren de C.S.F.R., de RRQR en Wapenveld weer een gezamenlijke Civitaslezing en wel op dinsdag 3 november. De lezing wordt gehouden in de Jacobikerk, maar is ook online te volgen.
Onder het thema ‘Merk op mijn ziel’ staat dit keer de ziel centraal, naar aanleiding van het begin dit jaar verschenen boek ‘Zorg voor de ziel‘ van olim-PKN-scriba Arjan Plaisier. Zijn analyse dat het christendom van een praktijk-christendom tot een beschouwend-christendom met God als studieobject is verworden, met spirituele armoede als gevolg, wekte zowel herkenning als nieuwe vragen op.
Niet alleen in de maatschappij is een gebrek aan spirituele bezinning, ook in veel (protestantse) liturgiën is eerder sprake van passiviteit dan van geloofsbeoefening; in het persoonlijke geloofsleven is God soms eerder iemand óver wie we spreken dan mét wie we spreken.
Deze status quo wordt in de civitaslezing enerzijds geanalyseerd en bekritiseerd, en anderzijds willen we vanuit verschillende tradities kijken naar hoe de zorg voor de ziel (weer) vormgegeven wordt en kan worden. Dit vanuit een protestantse, pentecostale en rooms-katholieke traditie, vertegenwoordigd door Arjan PlaisierConnie Karsten en René Grotenhuis. Moderator deze avond is Martine Oldhoff, schrijfster van ´Kijk op de ziel´ en bezig met een proefschrift over de ziel.
Vanuit verschillende christelijke tradities kijken we naar vragen als ‘Hoe vinden we bezieling?’ en ‘Hoe zorgen we voor de ziel met de liturgie van de erediensten, in de persoonlijke geloofsomgang met God, en in het alledaags leven?’
Deze lezing zal plaatsvinden in de Jacobikerk te Utrecht en aanvangen om 19.45 uur. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan is de lezing ook online te bekijken. Er zal een professionele livestream zijn, waarbij tevens interactie mogelijk is met de lectores. Via deze link kunt u die avond meekijken.

 

 

Eerdere Civitaslezingen:

 • 2019: 7 november 2019: ‘Iemand in de stad –  op zoek naar een thuis’ met als sprekers filosoof Pieter Hoexum en theoloog Erik Borgman
 • 2018: 1 november 2018: ‘Wat bezielt Europa?’ met als sprekers dr. Trineke Palm en ir. Bert-Jan Ruissen.

Eerdere RRQR congressen:

 • 2017: 11 november 2017: ‘Een wereld van verschil. Over (on)gelijkheid in de samenleving.’ met als sprekers prof. James Kennedy, mr. D. Vergunst en dhr. Ed van Hell
 • 2016: 19 november 2016 Lustrum C.S.F.R.: ‘Vast in verwarring?! Richting zoeken in een onbegrensde tijd’ met als sprekers Ad Verbrugge en Wim van Vlastuin.
 • 2015: 7 november 2015 ‘Moraal in uitersten’ met als sprekers Mr. dr. B.C. Labuschagne en Prof. dr. G.J. Buijs.
 • 2014: 8 november 2014 ‘Ik werk, dus ik ben?!’ met als sprekers Prof. Dr. Maarten Verkerk en Dr. Kees Boele.
 • 2013: 8 november 2013 ‘Vooruitgang in tijden van recessie’ met als sprekers Rutger Bregman, Hans Achterhuis en Reinier Sonneveld.
 • 2012: 10 november 2012 ‘Over de houdbaarheid van de democratie in het licht van een nieuw generatieconflict’ met als sprekers Sywert van Lienden, Gerbert van Loenen en Kars Veling.
 • 2011: 12 november 2011 Lustrum C.S.F.R.: ‘Een tijd om te sterven – leven in het licht van de eeuwigheid’
 • 2010: 16 oktober 2010 Congres n.a.v. 60 jaar Wapenveld: ‘Geloven in een seculiere tijd’
 • 2009: 7 november 2009 ‘Schuld in tijden van crisis’ met als sprekers Jean-Jacques Suurmond en Ger Groot.
 • 2008: 8 november 2008 ‘Van Twintigerstwijfel tot Zwitserlevengevoel’
 • 2007: 17 november 2007 ‘Zo zegt de Heer(e)!’
 • 2005: 26 november 2005 ‘Het werk onzer handen’
 • 2004: 30 oktober 2004 ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?’
 • 2003: 8 november 2003 ‘Geloven in een maakbare wereld’