Wapenveld

Wapenveld is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift dat uitgegeven wordt in opdracht van de RRQR. Het richt zich vanuit christelijk perspectief op vragen van geloof en cultuur. Wapenveld wordt uitgegeven door een eigen redactie, die streeft naar kwaliteit en diepgang. Voor meer informatie verwijzen we naar hun website: www.wapenveldonline.nl. Daar zijn ook artikelen te lezen die afgelopen tijd in het blad verschenen zijn. Bij aanvraag van lidmaatschap van de RRQR kan men zich ook direct abonneren op Wapenveld, voor 20 euro per jaar.